Skialp požičovňa

Nepotrebujete vlastniť drahú špičkovú výstroj pre to aby ste zažili dokonalé športové zážitky so skialpom. Stačí ak si výstroj zaobstaráte u nás. Naše výstroje sú vždy profesionálne nabrúsené, navoskované a dôkladne vydenzifikované.
Neváhajte si požičiať aj na poslednú chvílu.

pozicovna
Požičovna malá
Čo ponúkame

Ponúkame Vám

Zimnú výstroj je možné rezervovať si OSOBNE najskôr 7 dní pred lyžovačkou. Zálohu 10€ za rezerváciu Vám vrátime pri vyzdvihnutí výstroja. Alebo ONLINE kedykoľvek pred plánovanou lyžovačkou / lyžiarskym.

Cenník

Cenník veľký
Tablet cenník
Komplet cenník
Lyže a pásy
Lyžiarky
Palice

Zapožičanie

Pre zapožičanie je nutné predložiť minimálne jeden platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Športová výstroj sa zapožičiava na dobu určitú. Doba zapožičania je záväzná z dôvodu ďalších rezervácií. Pri zapožičaní sa skladá záloha v hotovosti až do výšky 100% hodnoty výstroja alebo po dohode platný doklad okrem občianskeho preukazu! Výška záloh je stanovená individuálne v konkrétnej nájomnej zmluve. Zálohu vraciame pri riadnom vrátení zapožičanej výstroje. Platbu zálohy neprijímame platobnou kartou. Pri zapožičaní výstroje je cena požičovného započítaná už v zálohe (napr. hodnota výstroje je 100€, požičovného 50€, ZÁLOHA je 100€ a pri riadnom vrátení Vám vrátime 50€). Pri omeškanom vrátení je záloha krátená o doplatok nájomného.
Pri predčasnom vrátení sa zostávajúca časť nájomného zaplatená do riadneho termínu účtuje 50% z každého dňa.

Poškodenie výstroje

Zapožičanú výstroj si pri prevzatí dôkladne skontrolujte! V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu! Pokiaľ bude zrejmé, že zapožičaná výstroj bola nesprávne používaná, zákazník zodpovedá v plnej výške za spôsobenú škodu. Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť zálohu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu podľa cenníku servisných prác (poškodenie posudzuje servisný technik). Bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú hradené požičovňou.

Ostatné

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania. Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.